Hyssna Hembygdsförening

Styrelsen
Ordförande: Sven-Hilding Arnell 0320-390 22, 070-573 22 22
Sekreterare: Anna Faxgård 0320-397 77, 070-658 79 10
Kassör: Birgit Olsson  070-928 76 72

Sven-Olof Arnell 0320-392 02
Börje Olsson 0320-391 51
Eva Persson 0320-920 60
Arne Johnsson 0320-391 54
Lennart Gustavsson 0320-923 63
Eva Johansson 0320-397 51
Dag Karlsson 0320-920 74
Hasse Persson