Extrastämma Hyssna Fiber

Måndagen den 9/12-13 hölls en extrastämma i bygdegården gällande fiberledningen i Hyssna. Syftet var att komma till ett beslut om hur föreningen skulle gå vidare i sitt arbete. Två förslag röstades igenom: Ge styrelsen i uppdrag att fullfölja planerna på att bygga ett...

Fiber i Hyssna

Fibernät på gång i Hyssna klicka här för mer information.