Renovering av Hyssna museum

Under vecka 43 år 2015 har en viss renovering av vårt museum genomförts av snickare från byggbolaget B7H. Nu är renoveringen genomförd med nya brädor på södra sidan och nya vindskivor m m. Foto av Sven H...

Hyssna hembygdsförenings bildafton 2015-10-14

Det var god uppslutning av ett 70-tal personer som såg ”Sven på Sandens” bilder under kvällen. Bildvisningen var mycket uppskattad av de närvarande. Deltog gjorde också närstående till Sven med förklaringar och kommentarer. Närstående var Anna-Greta Ljunggren, Ingrid...
Allsång Levins Loge 2015

Allsång Levins Loge 2015

Årets allsång på Levins Loge i Hyssna genomfördes med stor succé av en fulltalig publik. Allsången leddes före en fikapaus av Thore Olofsson, Jerry Rudenvall och Thomas Arvidsson. I år deltog också Julia Frölich med mycket fin solomusik. Efter kvällens fikapaus fick...

Hembygdsförening och Pensionärsförning

Hemsidan har uppdaterats. Nu hittar ni Hyssnaleden med Mormors stuga under Turism och under föreningar finner ni Hyssna Hembygdsförening och och Hyssna Pensionärsförening samt Hyssna Fiber ekonomisk förening.