Invigning av Nya Hyssnahallen

Hyssnabon Johan Norbelie hade äran att klippa bandet vid den officiella invigningen av nya Hyssnahallen. Det var över 300 Hyssnabor som närvarade och dessa fick se på basketmatch, lyssna på körsång och se ungdomar från Marbo moves uppträda med dans. Foton av Calle...

Invigning av Hyssnahallen

Invigning av nya Hyssnahallen sker den 28 Maj 2015 kl 18.00 med invigningstal, bandklippning och aktiviteter. Du är välkommen att deltaga.    ...

Hyssnaloppet

Hyssnaloppet 2014​-09-06 Historien om det första Hyssnaloppet började hösten 2013. Efter ett träningspass släppte Fredrik frågan ” Skulle det inte vara kul att arrangera en löptävling på Hyssnaleden”. Henrik som också gått och tänkt tanken men inte tagit tag i det,...

Öppet hus i Wallins ladugård

En intressant och trevlig upplevelse blev ”Öppet hus i Wallins ladugård” måndagen den 8 april. Omkring 130 personer passade på att ta del av hur en modern ladugård fungerar idag. Hur ser en mjölkbondes vardag ut? Har kossorna det bra? Hur går mjölkningen till och vad...